1.
Mat Nor F, Tajuddin TS, Azman AS. Tahap Pengetahuan dan Ramalan Gelagat Petani terhadap Kepatuhan Pembayaran Zakat Tanaman: Satu Tinjauan di Daerah Sabak Bernam: The Level of Knowledge and Predicting Farmer’s Behavioural towards the Zakah on Crops Compliance: A Review in Sabak Bernam. J. Mgt. Mml. [Internet]. 2018Jun.30 [cited 2024Jul.24];8(1):43-57. Available from: https://jmm.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/68