1.
Mohamad Zan UMS, Mohd Yazid F, Mohd Fauzi N, Mazhisham PH, Wan Hassin WS. Sokongan Organisasi dan Pengekalan Pekerja: Tekanan Kerja Sebagai Penyederhana: Organizational Support and Employee Retention: Work Stress as a Moderator. J. Mgt. Mml. [Internet]. 2021Jun.7 [cited 2024Jul.25];11(1):28 - 43. Available from: https://jmm.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/13