Mat Nor, Fadilah, Teh Suhaila Tajuddin, and Aza Shahnaz Azman. “Tahap Pengetahuan Dan Ramalan Gelagat Petani Terhadap Kepatuhan Pembayaran Zakat Tanaman: Satu Tinjauan Di Daerah Sabak Bernam: The Level of Knowledge and Predicting Farmer’s Behavioural towards the Zakah on Crops Compliance: A Review in Sabak Bernam”. Journal of Management and Muamalah 8, no. 1 (June 30, 2018): 43-57. Accessed July 24, 2024. https://jmm.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/68.