[1]
M. S. Ibrahim and Z. . Yaacob, “Kecenderungan Keusahawanan dalam Kalangan Pelatih Pusat Latihan Teknikal : Entrepreneurial Intention among Trainees of Technical Training Center”, J. Mgt. Mml., vol. 8, no. 1, pp. 58-71, Jun. 2018.