[1]
U. M. S. Mohamad Zan, F. Mohd Yazid, N. Mohd Fauzi, P. H. Mazhisham, and W. S. Wan Hassin, “Sokongan Organisasi dan Pengekalan Pekerja: Tekanan Kerja Sebagai Penyederhana: Organizational Support and Employee Retention: Work Stress as a Moderator”, J. Mgt. Mml., vol. 11, no. 1, pp. 28 - 43, Jun. 2021.