[1]
N. S. Jamil, L. . Samsuddin, and S. A. . Mohamad Sis, “Kesan Perintah Kawalan Pergerakan Terhadap Pulangan Saham Sektor Penjagaan Kesihatan: The Impact of Movement Control Order on the Healthcare Sector Stock Returns”, J. Mgt. Mml., vol. 11, no. 1, pp. 60 - 70, Jun. 2021.