[1]
Nur Ayuni Iylia Yahya, N. R. . Abu Bakar, N. S. . Shaharuddin, and N. S. . Bakar, “Amalan Perakaunan Pengurusan dalam Kalangan Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) di Kuala Lumpur dan Selangor: Management Accounting Practices among Small and Medium Enterprises (SMEs) in Kuala Lumpur and Selangor ”, J. Mgt. Mml., vol. 11, no. 1, pp. 44 - 59, Jun. 2021.