Mohamad Zan, Ummi Munirah Syuhada, Fatini Mohd Yazid, Nadzirah Mohd Fauzi, Panji Hidayat Mazhisham, and Wan Suraya Wan Hassin. 2021. “Sokongan Organisasi Dan Pengekalan Pekerja: Tekanan Kerja Sebagai Penyederhana: Organizational Support and Employee Retention: Work Stress As a Moderator”. Journal of Management and Muamalah 11 (1):28 - 43. https://jmm.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/13.