MAT NOR, F.; TAJUDDIN, T. S. .; AZMAN, A. S. . Tahap Pengetahuan dan Ramalan Gelagat Petani terhadap Kepatuhan Pembayaran Zakat Tanaman: Satu Tinjauan di Daerah Sabak Bernam: The Level of Knowledge and Predicting Farmer’s Behavioural towards the Zakah on Crops Compliance: A Review in Sabak Bernam. Journal of Management and Muamalah , [S. l.], v. 8, n. 1, p. 43-57, 2018. Disponível em: https://jmm.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/68. Acesso em: 24 jul. 2024.