Nur Ayuni Iylia Yahya, Abu Bakar, N. R. ., Shaharuddin, N. S. ., & Bakar, N. S. . (2021). Amalan Perakaunan Pengurusan dalam Kalangan Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) di Kuala Lumpur dan Selangor: Management Accounting Practices among Small and Medium Enterprises (SMEs) in Kuala Lumpur and Selangor . Journal of Management and Muamalah , 11(1), 44 - 59. Retrieved from https://jmm.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/11