Yahya, N. A. I. ., Shaharuddin, N. S., & Abu Bakar, N. R. . (2021). The Influence of Tax Knowledge and Tax Complexity on Compliance Behavior Among Sole-Proprietors: Pengaruh Faktor Pengetahuan Cukai dan Kerumitan Sistem Cukai Terhadap Kepatuhan Cukai di Kalangan Pemilikan Tunggal. Journal of Management and Muamalah , 11(1), 71 - 81. Retrieved from https://jmm.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/100