(1)
Ibrahim, M. S.; Yaacob, Z. . Kecenderungan Keusahawanan Dalam Kalangan Pelatih Pusat Latihan Teknikal : Entrepreneurial Intention Among Trainees of Technical Training Center. J. Mgt. Mml. 2018, 8, 58-71.