(1)
Mat Nor, F.; Tajuddin, T. S. .; Azman, A. S. . Tahap Pengetahuan Dan Ramalan Gelagat Petani Terhadap Kepatuhan Pembayaran Zakat Tanaman: Satu Tinjauan Di Daerah Sabak Bernam: The Level of Knowledge and Predicting Farmer’s Behavioural towards the Zakah on Crops Compliance: A Review in Sabak Bernam. J. Mgt. Mml. 2018, 8, 43-57.