(1)
Safura Ahmad Sabri; Ahmad Syafiq Najwan Ali. Campuran Pemasaran 7P: Hubung Kait Dengan Kepuasan Pelanggan Terhadap Pembelian Atas Talian: 7P’s Marketing Mix: The Relationship With Customer Satisfaction towards Online Purchasing. J. Mgt. Mml. 2021, 11, 10 - 27.