(1)
Mohamad Zan, U. M. S.; Mohd Yazid, F.; Mohd Fauzi, N.; Mazhisham, P. H.; Wan Hassin, W. S. Sokongan Organisasi Dan Pengekalan Pekerja: Tekanan Kerja Sebagai Penyederhana: Organizational Support and Employee Retention: Work Stress As a Moderator. J. Mgt. Mml. 2021, 11, 28 - 43.