(1)
Husin, N.; Abdul Ghani, M.; Tonot, H. Aktiviti Fizikal Dan Tahap Kesihatan Mental Semasa Pandemik Covid-19: Satu Tinjauan Awal: Physical Activity and Mental Health Levels During Covid-19 Pandemic: A Preliminary Review. J. Mgt. Mml. 2022, 12, 12 - 21.