(1)
Jamil, N. S.; Samsuddin, L. .; Mohamad Sis, S. A. . Kesan Perintah Kawalan Pergerakan Terhadap Pulangan Saham Sektor Penjagaan Kesihatan: The Impact of Movement Control Order on the Healthcare Sector Stock Returns. J. Mgt. Mml. 2021, 11, 60 - 70.