[1]
Ibrahim, M.S. and Yaacob, Z. 2018. Kecenderungan Keusahawanan dalam Kalangan Pelatih Pusat Latihan Teknikal : Entrepreneurial Intention among Trainees of Technical Training Center. Journal of Management and Muamalah . 8, 1 (Jun. 2018), 58-71.