[1]
Mohamad Zan, U.M.S., Mohd Yazid, F., Mohd Fauzi, N., Mazhisham, P.H. and Wan Hassin, W.S. 2021. Sokongan Organisasi dan Pengekalan Pekerja: Tekanan Kerja Sebagai Penyederhana: Organizational Support and Employee Retention: Work Stress as a Moderator. Journal of Management and Muamalah . 11, 1 (Jun. 2021), 28 - 43.