[1]
Nur Ayuni Iylia Yahya, Abu Bakar, N.R. , Shaharuddin, N.S. and Bakar, N.S. 2021. Amalan Perakaunan Pengurusan dalam Kalangan Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) di Kuala Lumpur dan Selangor: Management Accounting Practices among Small and Medium Enterprises (SMEs) in Kuala Lumpur and Selangor . Journal of Management and Muamalah . 11, 1 (Jun. 2021), 44 - 59.