[1]
Yahya, N.A.I. , Shaharuddin, N.S. and Abu Bakar, N.R. 2021. The Influence of Tax Knowledge and Tax Complexity on Compliance Behavior Among Sole-Proprietors: Pengaruh Faktor Pengetahuan Cukai dan Kerumitan Sistem Cukai Terhadap Kepatuhan Cukai di Kalangan Pemilikan Tunggal. Journal of Management and Muamalah . 11, 1 (Jun. 2021), 71 - 81.